κκλινη

Φίλτρα
Done

    Κατασκευαστές

1 Product

  • Κλίνη 10 2 157 ιατρικά ορθοπεδικά είδη medkey.gr3
    380,00

    Μονόσπαστη Κλίνη 10-2-157 Κλίνη µε µια µανιβέλα ανύψωσης του κορµού του ασθενή. Μεταλλική κατασκευή, βαρέως τύπου, ακρυλικής βαφής. Σοµιέ, δύο τεµαχίων µε πλέγµα. Μετώπες µε πάνελ φορµάικας. Μανιβέλα µε τηλεσκοπικό µηχανισµό και σπαστή λαβή προς αποφυγή τραυµατισµού. Η συσκευασία περιλαµβάνει τέσσερεις υποδοχές σταθεροποίησης του στρώµατος. Μεταφέρεται και αποθηκεύεται έυκολα. Τεχνικά…